Števček Pavol

, slovenský literární kritik a historik. Je autorem studií a monografických prací o vývoji slovenské literární tvorby po roce 1945 (Návrat k literatúre, Dotyky slova, Nová slovenská literatúra).