Stevens Antonín

, český malíř. Byl ovlivněn dílem K. Škréty. Věnoval se převážně malbě oltářních obrazů, portrétů a krajin (Zasnoubení sv. Kateřiny, 50. léta 17. stol., kostel sv. Mikuláše na Starém Městě aj.). Syn rudolfinského krajináře P. Stevense.

Související hesla