Stevens Pieter

, nizozemský malíř činný od roku 1594 v Praze na dvoře Rudolfa II. Habsburského, po jeho smrti ve službách knížete Karla z Lichtenštejnu. Nejhodnotnější jsou početné soubory kreseb, v nichž zachytil historicky cenné pohledy na život v Praze. Jeden z prvních autorů krajinomalby jako samostatného výtvarného žánru. Otec A. Stevense.

Související hesla