Stevens Wallace

, americký básník; jeden z nejvýznamnějších modernistů, který ovlivnil postmoderní poezii a myšlení o literatuře. Jeho prvotina Harmonium překvapila hlubokou znalostí francouzských symbolistů a G. Apollinaira. Na další básně, např. Muž s modrou kytarou, působil Picassův kubismus se svým pojetím simultánnosti dějů v různých časoprostorech. Většina básní ukazuje na důležitost nahodilého jazykového dění pro existenci významu v poezii.

Související hesla