Stevenson Charles Leslie

, americký filozof, představitel emotivismu v etice. Funkcí mravních soudů není něco sdělovat či popisovat, ale emotivně působit na druhé, ovlivňovat jejich postoj. Z díla: Ethics and Language (Etika a jazyk, 1944).

Související hesla