Stewart Dugald

, skotský filozof; stoupenec skotské školy. Přijímal principy common sense jako podmínku lidského poznání a praxe, avšak současně usiloval o precizaci filozofického jazyka.

Ottův slovník naučný: Stewart Dugald

Stewart: S. Dugald, filosof skotský (*1753 – †1828), byl nejprve prof. mathematiky, potom morální filosofie v Edinburce; úřad učitelský zastával až do r. 1810. Náleží ke skupině hajitelův t. zv. common-sense. Ve svých spisech spíše kommentuje nauky jiných, než aby samostatně své theorie rozvíjel. Mravní hodnoty a pojmy mají podle něho zdroj v lidském rozumu a nejsou závislé ani na bohu, ani nejsou abstrakcí z lidských institucí. Jeho díla jsou: Elements of the philosophy of the human mind (1792 až 1827 a část., 3 sv.); Outlines of moral phil. (1793; kritickými pozn. opatřil J. M' Cosh, 1863); Philosophical essays (1810) a j. Jeho Collected works vyd. Will. Hamilton (1854 – 58, 10 sv.).