Steyr

, město ve středním Rakousku jihovýchodně od Linze na soutoku řek Steyr a Enže; 40 100 obyvatel (1999). Výroba nákladních automobilů a hudebních nástrojů, průmysl hutnický (železo), papírenský. Farní kostel ze 14. – 15. stol., rokoková radnice (1778).

Ottův slovník naučný: Steyr

Steyer: S., město s vlastním statutem v Hor. Rakousích při ústí Štýry do Enže a při žel. tr. Sv. Valentin-Malý Reifling a Steyer: s. Garsten-Agonitz, má 17.592 obyv., z nichž je na 1000 Čechů (1900), got. far. kostel z XV. stol., krás. kostel sv. Michala, na skále nad stokem obou řek zámek hr. rodiny Lamberské (z X. stol.), starou a novou radnici, sídlo okr. a krajského soudu, okr. hejtmanství, vyš. šk. reálnou, odbornou školu pro průmysl železář. a ocelový, obchod. školu, divadlo, museum, pomník J. Werndla od Tilgnera (z r. 1894), 4 špitály a jiné ústavy dobroč. Steyer: s. jest z nejdůležitějších středisek kvetoucího průmyslu železářského v Rakousku. Jsou zde továrny na nože, rozličné nástroje, pilníky, jehly, šídla, strojové hřebíky, stěžeje, drát, zboží plechové, slevárna zvonů, dále papírna, kůže, barvení a potiskování bavlněn. látek, pivovar a j. V 2. pol. XIX. stol. založil zde Josef Werndl továrnu na zbraně, která později přešla v akc. společnost (rak. zbrojovka), v níž vedle zbraní vyrábějí se velocipedy, motocykly a automobily. Dne 25. list. r. 1800 sjednáno zde příměří mezi arcikn. Karlem a franc. gen. Moreauem. – Okr. hejtmanství má na ploše 1276 km2 65.550 obyv. (1900).