Stěžery

, obec ve východních Čechách v okrese Hradec Králové, 6 km západně od Hradce Králové, ve Východolabské tabuli; 1 610 obyvatel (1999). Na místě tvrze renesanční zámek z let 1576 –1618, barokně přestavěn roku 1802, empírový kostel z roku 1832. Zmíněny 1229.

Ottův slovník naučný: Stěžery

Stěžery, též Štěžery, far. ves v Čechách, 253 m n. m., hejtm. a okr. Král. Hradec; 96 d., 938 obyv. č. (1900), kostel sv. Marka (ve XIV. stol. far.), 4tř. obec. a hospodyňská šk., pš., telegraf, spořitelní a záložen. spolek a zemědělství. Svěř. statek, zámek (v něm hospodyňská škola), dvůr, pivovar, mlýn drží Jan hr. Harrach. Rodiště Fr. Řehoře (pamětní deska z r. 1902). Připomínají se r. 1228 mezi zbožím kláštera opatovického, jenž tu také vystavěl kostel. Po zničení kláštera opatovického držela Stěžery, obec královéhradecká do r. 1547, kdy jí pro vzpouru zabrány od kr. Ferdinanda I. a prodány ještě téhož roku Janu z Pernšteina. R. 1548 seděl zde Zdeněk Záruba z Hustiřan, potom Pravětičtí z Pravětic, z nichž Adam účastnil se vzpoury stavů čes., začež jeho jmění propadlo konfiskaci (1623) a prodáno r. 1625 Anně Zuzaně Slavatové, po jejíchž potomcích Stěžery, přešly na hrab. rodinu harrachovskou.