Stháviraváda

, jedno ze dvou hlavních buddhistických hnutí (vedle mahásanghiky), které vznikly po rozdělení původní obce (sanghy) během 4. stol. př. n. l. po smrti Buddhy († 480). Především po druhém buddhistickém koncilu ve Vaišálí došlo mezi těmito skupinami k zásadnímu rozporu ohledně atributů připisovaných arhatům (světcům, jejichž existence není již ovlivňována zákonem karmy). Zhruba ve 3. stol. př. n. l. se stháviraváda rozpadla na tři školy (vátsíputríja, sarvástiváda a vibhadžjaváda). Ze stháviravády, představující antropocentrickou tendenci v buddhismu, se později vyčlenily další sekty, tvořící buddhismus hínajány (théravády).

Související hesla