Stibarsen

allemontit – přírodní slitina arsenu a antimonu z řady arsenu. Zpravidla celistvý, s ledvinitým či bradavčitým povrchem, cínově bílý, nabíhá do šeda, štěpný. T = 3 – 4, hustota = 5,8 – 6,2 g×cm-3. Na některých rudných žilách, v ČR v Třebsku a na uranovém ložisku u Příbrami, jinak v Kanadě, častý v Comstock Lode (Nevada, USA). Nazván podle chemického složení.

Související hesla