Stibikonit

, krychlový minerál, oxid antimonu. Celistvý, práškovitý, často v pseudomorfózách po krystalech antimonitu, žlutý, mastně lesklý. T = 3 – 6, hustota 4,1 – 5,8 g•cm–3. Vzniká oxidací antimonitu, je poměrně hojný. V ČR znám z Příčov na Sedlčansku, jako ruda antimonu byl těžen na dole Fraisse ve Francii, hojný v USA a Mexiku. Nazván podle chemického složení.

Ottův slovník naučný: Stibikonit

Stiblith č. stibikonit jest minerál, jenž vzniká okysličením antimonitu; jest jemnozrný až celistvý, barvy nažloutle bílé, citronové neb sírové; obsahuje antimon, kyslík a vodu, snad v poměru H2Sb2O5 se 74.52% antimonu, 19.89 kyslíku, 5.59 vody. Podobný stiblithu jest okr antimonový, snad jeho zrnitá odrůda. Naleziště jeho v Čechách Příčov u Sedlčan a hora Plešivec u Berouna, dále Křemnice, Felsöbánya v Sibiňsku a j. Fr. Sl-k.