Stich Alexandr

, český literární vědec a filolog. Sleduje vývoj české literatury od počátků až po současnost. Široký záběr jeho zájmů se projevuje v pracích versologických, literárněhistorických i editorských (soubor studií Od K. H. Borovského k F. Halasovi) i ve stylistických studiích. Spoluautor moderních dějin české literatury.