Stich Jan Václav

, český hráč na lesní roh a skladatel; od pol. 60. let působil převážně v zahraničí (Německo, Francie, Velká Británie). Autor skladeb pro lesní roh, hymnů Velké francouzské revoluce, komorní a jiné hudby.

Ottův slovník naučný: Stich Jan Václav

Stich Jan, český virtuos na lesní roh (*1748 v Žehušicích – †16. února 1803 v Praze). Učil se na útraty hr. Jana Jos. Thuna u Jos. Matějky v Praze, pak u Šindeláře v Mnichově a Ant. Hampla a Karla Houdka v Drážďanech. Potom vrátil se do Prahy k svému příznivci, ale chtěje nabýti širšího rozhledu ve světě, prchl po třech letech r. 1766 tajně z Prahy a pode jménem Punto koncertoval s úspěchem v Německu, Uhrách, Italii, Španělsku, Anglii a zvláště r. 1778 v Paříži. Stich troubil na stříbrný roh a dovedl z něho vykouzliti tóny tak čisté a krásné, že v té příčině nikdo se mu nevyrovnal. R. 1781 vstoupil do služby biskupa vircpurského jako dvorský hudebník, r. 1782 přijal místo koncertisty u hraběte d'Artois (pozd. krále Karla X.). Když vypukla revoluce, Stich převzal na nějaký čas ředitelství orchestru na divadle des Variétés amusantes, ale r. 1799 navštívil zase svou vlasť a zdržoval se nějaký čas v Praze. R. 1801 tu koncertoval v tehdejším stavovském divadle s úspěchem neobyčejným. Vystoupil také v Mnichově a ve Vídni, kde Beethoven proň komponoval sonátu pro klavír a lesní roh op. 17. R. 1802 navštívil s J. L. Dusíkem Čáslav a koncertoval i tam. Na zpáteční cestě do Paříže onemocněl v Praze a zemřel v hostinci »u arciknížete Karlæ na Malé straně. Byl pohřben s veIikou slávou a k jeho poctě provedeno po prvé Mozartovo Rekviem v kostele sv. Mikuláše na Malé straně. Ze skladeb Stových vyšly v Paříži několikeré koncerty pro lesní roh, kvintetta, tria, dua, etudy a cvičení a j. Mimo to napsal: Méthode pour apprendre facilement les éléments des premier et second cors etc. (Pař., 1798).

Související hesla