Stieber Miloslav

, český právník; profesor na Univerzitě Karlově v Praze. Studoval zejm. dějiny českého a středoevropského soukromého a veřejného práva.

Ottův slovník naučný: Stieber Miloslav

Stieber: S. Miloslav, právník čes. (*16. ún. 1865 ve Slaném). Absolvovav r. 1883 akad. gymn. v Praze, věnoval se studiu právnickému na české univ. t., byl r. 1889 povýšen na doktora a od r. 1897 jest advokátem ve Slaném. Konav studia v rak. archivě státním zemském, vydal v »Rozpravách« České akad. (roč. IX., tř. I., č. 1.) r. 1901 spis K vývoji správy. Vliv českých živlův na správu v Dol. a Hor. Rakousích a její význam pro rak. exekuční process, ve kterém studoval vliv vlády krále Přemysla II. na právní poměry rak. a ve zvláštním exkursu řešil spornou dosavad otázku o vzniku kratšího znění rak. »Landrechtų. R. 1902 stal se docentem něm. práva na čes. universitě v Praze. V knihovně »Sborníku věd právních a státních« vydal Uhrazovací kapitál služebností a reálních břemen (1902), ve »Sborníkų pak: Počátky praenotace (1902); Terminus monere (1903); Původ a povaha úkojného práva podle rak. ex. řádu (1904); mimo to napsal r. 1904 Ručení za škody z poklesků úřednických (otisk ze Zpráv českého právnického sjezdu). Do »Právníkæ, »Sborníkų a »Právnických Rozhledů« přispíval referáty.