Stiebitz Ferdinand

, český klasický filolog. Zabýval se řeckou mluvnicí a antickou literaturou. Jako překladatel, především řeckých dramat (Sofoklova Antigona, Euripidova Médea, Aristofanovi Jezdci a Ptáci), usiloval o scénickou aktualizaci originálu.