Stieltjes Thomas Jan

, francouzský matematik nizozemského původu; člen Nizozemské akademie věd a Petrohradské akademie věd. Zabýval se matematickou analýzou, zejména teorií divergentních řad, riemannovských funkcí a určitých integrálů. Zobecnil pojem integrálu (Stieltjesův integrál).