Stifel Michael

, německý matematik, evangelický kazatel, profesor na univerzitě v Jeně. Podstatně přispěl k rozvoji algebry; jako jeden z prvních v Evropě pracoval se zápornými čísly, zavedl nulový a lomený exponent i samotný pojem exponent. Stanovil pravidlo pro dělení zlomkem.

Ottův slovník naučný: Stifel Michael

Stifel, také Styfel a Stieffel Michael, mathematik něm. (*1487 v Esslingen – †1567 v Jeně). Vstoupil do kláštera augustiniánů v Esslingen, ale r. 1522 odtamtud prchl jakožto přívrženec učení Lutherova, načež působil jako evang. kazatel u hrab. Mansfelda atd. Hlavní jeho dílo jest Arithmetica integra (Norimb., 1544) s předmluvou Melanchthonovou, v níž shledati možno již zárodek objevu logarithmů. Srv. M. Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, sv. 2. (1892).