Stigler George Joseph

, americký ekonom; od 1958 profesor University of Chicago. Představitel chicagské školy. Zaměřen na obecnou ekonomickou teorii, organizaci průmyslu, teorii ekonomické regulace a dějiny ekonomického myšlení. Z díla: Production and Distribution Theories (Teorie výroby a rozdělování), The Organisation of Industry (Organizace průmyslu), The Citizen and the State: Essays on Regulation (Občan a stát – eseje o regulaci). V roce 1982 mu byla udělena Nobelova cena za ekonomii.