Stigmonym

, nahrazení jména v tisku třemi tečkami.