Stíhání trestní

, stadium řízení trestního začíná sdělením obvinění určité osobě a končí právní mocí rozsudku, popř. usnesením orgánu činného v řízení trestním o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci. Viz též obvinění, vyšetřování.

Související hesla