Stilben

, trans-1,2-difenylethen, (E)-1,2-difenylethen, C6H5-CH=CH-CH6H5, aromatický uhlovodík. Některé jeho deriváty se používají ve farmaceutickém a barvářském průmyslu.

Ottův slovník naučný: Stilben

Stilben, aromatický uhlovodík C6H5.CH : CH.C6H5 tvořící desky tající při 124°; vře při 306 – 307°. Tvoří se při kapání toluolu na kysličník olovnatý zahřátý do tmavě červeného žáru, nebo při zahřívání benzaldehydu se sirným květem na 180°. Plzák.