Stille Hans W.

, německý geolog; profesor na univerzitě v Berlíně. Studoval zejm. tektonickou geologii. Zabýval se evolučními a revolučními fázemi ve vývoji Země a srovnávací tektonikou. Definoval řadu tektonických horotvorných pochodů a jejich fází.

Související hesla