Stilpnomelan

, jednoklonný minerál, hydratovaný zásaditý křemičitan draselno-železnatý a hlinitý ze skupiny stilpnomelanu. Šupinatý, vějířovitý, tmavozelený až černý, štěpný. T = 3, hustota 2,6 – 3,0 g•cm–3. Vyskytuje se v břidlicích bohatých železem a v některých ložiskách Fe rud. Poprvé popsán z ČR z Horního Údolí u Zlatých Hor, častý v Králové u Uničova. Velmi hojný v železných rudách ložisek v Mesabi Range (Minnesota, USA), celé polohy tvoří v Longvale (Kalifornie, USA). Název z řeckého stilpnos lesk a melas černý.