Stilpón z Megar

, řecký filozof; významný představitel megarské školy. Obdivován svými současníky pro vynalézavost v dokazování. Napsal mnoho dialogů, které se však nedochovaly.

Související hesla