Stimul

viz podnět

Ottův slovník naučný: Stimul

Stimulus, lat., bodec, osten, v přenes. smysle podnět (ku práci atd.); stimulace, dráždění, podnět; stimulantia [-ancia], dráždivé prostředky; stimulovati, podněcovati, podpichovati, drážditi.