Stimul – reakce

, S – R anglicky stimulus - rection; termín zavedl do psychologie behaviorismus k označení vzorce, kdy po vstupních podnětech (stimulech) se objeví výstupní projev (reakce); tyto základní veličiny lze v podobě kontrolovaných stimulů a jim odpovídajícimu chování pozorovat, popisovat a zkoumat a vyvozovat vztah mezi nimy. Toto pojetí opomíjí vnitřní psychický stav a celou psychiku redukuje na systém podnětu a odpovědi; např. pochvala - úsměv a pod.

Související hesla