Stimulace

, podněcování, dráždění;
1. botanika urychlování růstu rostlin pomocí stimulátorů růstu;
2. fyziologie živočichů působení vnitřního nebo vnějšího podnětu na organismus; vyvolání stavu podráždění (viz též excitace);
3. etologie, psychologie podněcování, povzbuzování jedince, popř. kolektivu, k vyššímu výkonu. Viz též podnět.

Související hesla