Stín

, vytěsněné, nepřijaté, nezpracované obsahy v individuálním i v kolektivním nevědomí. Potlačení a popření určitých psychických stránek s nimiž se jedinec (kolektiv, národ) neztotožňuje, vede k promítání Stínu na jiné lidi (skupiny) a k negativním postojům vůči nim. V mýtech, pohádkách, umění bývá symbolika Stínu vyjádřena často postavou ďábla, černokněžníka, blízké, avšak zrádné osoby ap. V Jungově hlubinné psychologii jeden ze základních obsahových okruhů v nitru každého člověka čili archetyp. Viz též C. G. Jung.

Související hesla