Stínění

, elektrotechnika, sdělovací technika způsob omezení nebo potlačení nežádoucí vazby mezi dvěma nebo více elektrickými obvody.