Stínová cena

, imputovaná cena zboží nebo služeb. Konstruuje se pro účely analýzy nákladů a výnosů (input-output analýza) v případech, kdy skutečná tržní cena neexistuje nebo z nějakých důvodů neodráží skutečné náklady.