Stínová ekonomika

, neoficiální ekonomické aktivity obyvatel, které nelze statisticky sledovat; proto obvykle nezachycují oficiální makroekonomické statistické ukazatele. Mají tři formy: a) produkce domácností, zahrnující jak vlastní práce v domácnostech, tak údržbářské, oprávářské a podobné práce, zahrádkářství, chovatelství pro vlastní potřebu (popř. poskytnuté bezplatně jako přátelská výpomoc); pro jejich případné zahrnutí do agregátních statistických ukazatelů se jejich výše odhaduje; b) tzv. šedá ekonomika, tj. aktivity prováděné s cílem vyhnout se kontrole a placení daní, popř. i poplatkům za průmyslová a autorská práva; c) činnosti nezákonné, např. obchod s drogami, krádeže, vydírání, falšování dokumentů. Tato skupina se někdy označuje jako „černá“ ekonomika.