Stipendium

, peněžitá podpora ke studijním, badatelským nebo vzdělávacím účelům.

Související hesla