Stirling James Hatsison

, anglický filozof; jeden ze zakladatelů novohegelovství. Kritik darwinovského evolucionismu.

Ottův slovník naučný: Stirling James Hatsison

Stirling: S. James Hutchison, vynikající filosof skotský (*22. čna 1820 v Glasgowě). Vystudoval lékařství na univ. glasgowské, byl nějakou dobu lékařem v Již. Walesu, potom odebral se do Německa, kdež několik roků zabýval se studiem filosofie a vydal první svoje epochální dílo o Hegelovi a jeho systému: The secret of Hegel (1865, 2. vyd., 1898), po němž následoval překlad Kantovy »Kritiky čistého rozumų s kommentářem a náčrtkem životopisným (1881). R. 1867 povýšen byl v Edinburku na doktora práv a konal na tamější universitě přednášky, jež vydal r. 1890. Z ostatních jeho spisův uvádíme: Sir William Hamilton: being the philosophy of perception (1865; spis namířený proti Hamiltonově nauce o percepci); Jerrold, Tennyson and Macaulay (1068); As regards protoplasm (1869, úplné vyd. 1372); Lectures on the philosophy of law (1873); Burns in drama (1878); Darwinianism: workmen and work (1894) a j. Přeložil též z něm. Schweglerovy »Dějiny filosofie« (1867; 11. vyd. 1891).