Stirner Max

, německý filozof; mladohegelovec, zakladatel anarchistického individualismu. Jedinou realitou je podle Stirnera „já“, jedinec, který vytváří veškerou skutečnost. Úplného osvobození jedinec dosáhne až tehdy, když se zbaví idejí a institucí, které jej svazují (náboženství, stát, vlastnictví, národ atd.), a to ne cestou kolektivní revoluce, ale individuální vzpoury. V českém prostředí jím byl inspirován L. Klíma.

Ottův slovník naučný: Stirner Max

Stirner Max viz Schmidt.

Schmidt: Kaspar (pseudonymně Max Stirner), filos. spisovatel něm. (*1806 v Bayreuthu-†1856 v Berlíně), studoval na různých universitách theologii a filologii a žil dlouhý čas v Berlíně jako učitel gymnasijní, kdež v nuzných poměrech skonal. Nejznámější jeho dílo jest Der Einzige und sein Eigenthum (Lip., 1845; 3. vyd. 1900), které při svém objevení nedošlo toho povšimnutí, jakého se mu dostává teprve nyní. Stirner zde jde dál, než až kam dospěl liberální radikalismus Hegelovské doby (Feuerbach, Bruno Bauer). Hájí tu právo individua, jen že požadované právo pro individuum zvrhá se v čirý egoismus, poněvadž pojem individua přepjat jest v pojem samojedince. Spis psán jest duchaplně a přes všechen filosofický nihilism má vážné tendence. Odvety Stirnerovy na kritiky tohoto díla v l. 1842-47 vydal John Henry Mackay (Berl., 1898). Mimo to napsal Stirner Geschichte der Reaction (Berl., 1852, 2 sv.) a překládal díla o národ. hospodářství z frančt. a angl. Srv. Jul. Duboc, Das Ich und die Uibrigen (für u. wider M. Stirner, Lip., 1897); J. H. Mackay, M. Stirner. sein Leben u. sein Werk (t., 1898); Lucchesi, Die Individualitätsphilosophie Stirner-s (t., 1897). Zb.

Související hesla