štírovník

, Lotus – rod dvouděložných rostlin z čeledi bobovitých. Známo je asi 100 druhů; v ČR rostou čtyři. Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) s okolíky žlutých květů je hojný na suchých loukách, mezích a pastvinách.

Související hesla