štítarská skupina

, mladší fáze knovízské kultury v pozdní době bronzové (9. – 8. stol. př. n. l.). Název je odvozen podle archeologického naleziště Štítary u Kolína.