štítek

1. botanika a) apophysa – rozšířený vnější konec semenné šupiny v šišce borovic; b) scutellumpletivo na rozhraní bílku a klíčku v obilce trav; 2. zoologie voskový pokryv těla samiček červců.