štítohlaví

, Cephalaspidiformes, Cephalaspides, Osteostraci – vymřelý řád, který zahrnoval převážně sladkovodní druhy bezčelistnatců. Žili v době svrchního siluru až svrchního devonu. Měli rybovitý tvar těla, dosahovali délky až 60 cm; hlava byla kryta souvislým kostěným krunýřem. Na břišní straně shora zploštělého těla měli deset párů žaberních otvorů.