štítoploutví

, Pteraspidiformes, synonyma Pteraspides, Heterostraci – vymřelý řád bezčelistnatců; zástupci byli řazeni do jedenácti čeledí. Žili v období od spodního siluru do svrchního devonu. Měli hypocerkní ocasní ploutev, přední část těla byla kryta kostěným pancířem. Oči a žaberní otvory umístěny po stranách hlavy.