Stížnost pro porušení zákona

, mimořádný opravný prostředek v řízení trestním. Lze jím napadnout pravomocné rozhodnutí soudu, státního zástupce nebo vyšetřovatele, jímž byl porušen zákon nebo jež bylo učiněno na základě vadného postupu řízení. Podat jej může ministr spravedlnosti. O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje vrchní soud nebo Nejvyšší soud.