Stížnost správní

, podání, které se netýká věcí veřejných či jiného společného zájmu, nýbrž zájmů privátních. Ve správním právu se stížnost správní nejčastěji spojuje s možností občana uplatnit podání, kterým si stěžuje na činnost státních orgánů. Pojem stížnost správní se vyskytuje v různých právních předpisech a může mít různou povahu. Viz též petice.