Stloukal Karel

, český historik; profesor na Univerzitě Karlově v Praze. Specializoval se na české dějiny 16. a 17. stol., zejm. na otázky náboženské (Počátky nunciatury v Praze) a politické (Papežská politika a císařský dvůr pražský na předělu XVI. a XVII. věku). Později se věnoval i problematice 19. stol., zejm. otázce pojetí národa, a osobnostem F. Palackého a F. L. Riegra. Příklon k personalistickému vidění historie se plně projevil v díle Tvůrcové dějin.

Související hesla