Sto květů

, název kampaně, která měla udržet jednotu komunistů v Čínské lidové republice. Kritika komunistické strany byla vyprovokována XX. sjezdem KSSS (kritika kultu osobnosti) a objevovala se 1956 – 57 ve sdělovacích prostředcích a na plakátech. Na Mao Ce-tungův příkaz byla zastavena a většina kritiků postavena před soud.