Stoa

, monumentální sloupová síň ve funkci společenského, úředního i obchodního centra, lemující náměstí i hlavní komunikace antických měst; často zdobená plastikami a malbami.

Související hesla