Stočes Bohuslav

, český geolog; profesor na Vysoké škole báňské. Zabýval se různými způsoby dobývání ložisek nerostných surovin. Autor knihy Přehled hornictví, která populárním způsobem seznamovala se základy hornictví.