Stock Alfred Eduard

, německý chemik; profesor na technice ve Vratislavi, na univerzitě v Berlíně a v Karlsruhe. Zabýval se chemií hydridů fosforu, arsenu, antimonu, křemíku a zejm. výzkumem hydridů boru (borany).