Stockerau

, město v severním Rakousku v Dolním Rakousku; 14 200 obyvatel (1998). Leží při cestě z Vídně do Prahy, řada historických památek (radnice, barokní zámek z 18. století).

Ottův slovník naučný: Stockerau

Stockerau viz Štokrava.

Štokrava (něm. Stockerau), město v Dol. Rakousích, hejtm. Korneuburg, při levém pobočném rameni Dunaje, při trati Vídeň-Děčín a Štockerau-Absdorf rak. severozáp. dráhy. Má s přivtěleným Grafendorfem 10.213 obyv. (1900) a jest sídlem okr. soudu (368,3 km2 a 26.505 obyv.) a posádkou je tu 11. drag. pluk. Má děkanský chrám sv. Štěpána s věží 84 m vysokou, evang. kostel, radnici s archivem, kasárny jízdecké, reálné a vyšší gymnasium, průmyslovou pokrač. školu, konvikt studentský, nemocnici a chudobinec. Vedle toho veliké továrny na ceresin, mýdlo a svíčky, na barvy, zboží prymkářské, stroje, kůži a j. Četně bývají navštěvovány štokravské trhy obilní, náležející k největším v Rakousku.