Stockholmský plán

, mezinárodní dohoda o rozdělení kmitočtových pásem mezi 41 a 960 MHz pro rozhlas na velmi krátkých vlnách (VKV) a pro televizi v evropské rozhlasové oblasti; uzavřena v roce 1961. Obsahuje seznam používaných rozhlasových a televizních vysílačů. Viz též radiokomunikační kmitočtová pásma.

Související hesla