Stockport

, město v severozápadní Anglii v aglomeraci Manchesteru; 292 000 obyvatel (1997). Průmysl strojírenský, bavlnářský, oděvní, elektrotechnický. Obytné město v zázemí Manchesteru. – Město od roku 1220. V 19. stol. jedno z hlavních středisek bavlnářství.

Ottův slovník naučný: Stockport

Stockport [stokpórt], municipální a parlamentní město v angl. hrabství Chesteru (sz. Anglie), při ústí Tamu do Merseye, která odtud počíná býti splavnou, 11 km jv. od Manchestru, rozkládá se v mírně zvlněné krajině. Nynější jeho rozkvět souvisí s rozmachem průmyslu bavlnářského, tak že s 59.553 obyv. r. 1881 stoupl počet ten na 78.871 (1901) a z města stal se důležitý uzel železniční. Vedle bavlnářského průmyslu kvete tu výroba klobouků, předení příze, dále jsou tu továrny na kartáče, stroje, zboží železné a mosazné. I obchod se značně vzmohl, jmenovitě se sýrem a ovesnou moukou. Želez. trať Manchester-Crewe-Londýn překračuje tu údolí Merseye mostem o 22 obloucích ve výši 32 m.