Stockton

, město na západě USA ve státě Kalifornie na řece San Joaquin; 223 000 obyvatel (1994), aglomerace 500 000 obyvatel (1992). Středisko zemědělské oblasti (vinařství). Průmysl potravinářský, strojírenský, elektrotechnický. Říční přístav; průplav do San Franciska. Univerzita (1924). – Město založeno v roce 1847 jako Tuleburg. Rozvoj za zlaté horečky od roku 1849 a po otevření železnice (1869).

Ottův slovník naučný: Stockton

Stockton [stokt'n], hl. m. hrabství San Joaquin v sev.-amer. státě Kalifornii, na pr. rameni ř. San Joaquin, při Centrální dráze pacifické, v. od San Franciska, má 17.506 obyv. (1900). Ve městě ležícím uprostřed úrodné krajiny je několik chrámů, klášter, státní ústav pro choromyslné, 2 knihovny; výroba železného zboží, papírny, továrny na sukna, mýdlo, hosp. nářadí, mlýny, lomy a j. Z blízkého Miltonu, kam vede místní dráha, vyjíždí se do Calaverského háje (Calaveras grove) s proslulými sequojemi (Wellingtonia gigantea).